Kontakt
+48 537-846-333

Oferta

Oferta obejmuje kompleksową obsługę  małych, średnich i dużych firm  przy użyciu programu  COMARCH OPTIMA w zakresie:

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, w tym:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia;
 • Księgowanie zdarzeń w KPIR
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie zeznania rocznego;
 • Przygotowywanie bilansów,

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Tworzenie planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy,
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dekretacja dokumentów;
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności;
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • Przygotowanie deklaracji CIT, PIT, VAT;
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego;
 • Sporządzenie comiesięcznych raportów dla Właścicieli i Zarządu

Obsługa kadrowo płacowa

 • Sporządzanie listy płac i wypłat;
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • Deklaracje i rozliczenia ZUS
 • Naliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11)
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla pracowników